In Einkaufsliste speichern
Eine neue Einkaufsliste erstellen

Platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jednocześnie przypominamy, że reklamację można u nas złożyć poprzez formularz reklamacyjny w naszym sklepie

Formularz reklamacji elektroniczny - Dodaj reklamację

oraz kontaktując się z nami poprzez nasz adres mailowy kontakt@apimiodek.pl

 

Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel